กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรสสุลี ราชวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น