ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างห้องน้ำสุขสันต์ในโรงเรียน (อ่าน 40) 25 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.) (อ่าน 55) 02 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงสนามฟุตบอลและลานกีฬาโรงเรียนบ้านโคกกลาง (อ่าน 83) 23 ม.ค. 64
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกกลางได้มอบนมเปรี้ยวให้นักเรียนจำนวน400ขวดเมื่อวันที่22มกราคม64 (อ่าน 83) 23 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์วันพุธที่ 20 มกราคม นักเรียนบ้านโคกกลางได้รับทุนการศึกษาและเครื่องบริโภคจำนวน 2 คน (อ่าน 79) 20 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1" (อ่าน 82) 19 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินของศน. "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1" (อ่าน 86) 16 ม.ค. 64